top of page

Cursus 'Ondernemerschap in je bedrijfsvoering

Het ZAJK organiseert in de winter 2023/2024 een cursus 'Ondernemerschap in je bedrijfsvoering'. 

De cursus start in de tweede week van januari 2024 en vindt plaats op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. 

De wereld verandert dagelijks en daar heeft iedere agrarisch ondernemer mee te maken. Vragen als hoe wil ik mijn bedrijf voort zetten, past dat bij wie ik ben en is dat financieel haalbaar op mijn bedrijf zijn grote vragen die bij velen leven.

Deze cursus biedt in zeven avonden handvaten en inzichten om  te helpen bij de grote vragen van het ondernemerschap. 

Avond 1: Ken je kostprijs (Jeroen Willemse, Delphy)
Prijsstijgingen zijn het afgelopen jaar dagelijkse kost, maar welke invloed heeft dit nu op je bedrijf? De prijsstijging van grondstoffen zorgt voor het stijgen van de variabele en vaste kosten. Wat zijn daar de financiële gevolgen van en hoe kun je daarop sturen? Inzicht krijgen in de kostprijs is daarvoor cruciaal.

Avond 2: Inkoop en verkoop (Niels van der Boom, DCA)
Invloed uitoefenen op je kostprijs is mogelijk door vanuit je strategie goed in te zetten op de in- en verkoop van producten. Welke mogelijkheden zijn hiervoor en hoe kun je hier invloed op uitoefenen?

Avond 3: Wie ben ik? (Natascha Vendel, VMR)
Waar kom jij door in beweging? Waar ben jij goed in? En hoe sta jij ten opzichte van veranderingen? Door het doen van een kleurentest krijg je inzicht in de complexiteit en de dynamiek tussen verschillende denkwijzen van personen zodat je dit kan relativeren en waarderen.

Avond 4: Dit ben ik! (Natascha Vendel, VMR)
Hoe jouw gedrag er vandaag de dag uitziet, ligt opgesloten in je verleden. In de tussentijd ben je beïnvloed door de wereld om je heen, maar is dat nu wie je eigenlijk bent. Juist op een familiebedrijf waar de familie veel invloed heeft, kan dit invloed hebben op jezelf. Je krijgt inzicht in hoe jij gevormd bent, wat jouw referentiekader is en hoe je dit kunt beïnvloeden.

Avond 5: Strategie voor succes in ondernemerschap (Dr. Richard Jansen, Nyenrode)
Hoe kom je tot het gewenste resultaat in je ondernemerschap? Resultaat gedreven denken draagt hieraan bij, maar is alleen mogelijk als daar een goede missie en visie aan ten grondslag ligt. Door jezelf te onderscheiden in het DNA van je bedrijf, haal jij het beoogde resultaat.

Avond 6: Cash is king! (Rabobank)
Het onderpand is niet langer meer de graadmeter voor het bepalen van de financiering, cash is waar het om draait. Hoe kun je meer grip krijgen op je cashflow en hier invloed op uitoefenen?

Avond 7: Slotavond
Presenteer elkaar je bedrijfsplan en inspireer jezelf door open te staan voor feedback en prikkels van de anderen om zo op weg te gaan naar de uitvoering op het eigen bedrijf.

De eigen bijdrage voor de cursus bedraagt €500,- per persoon. 

Meld jezelf voor 17 december aan! Vol = vol! 

De cursus is gefinancierd door: Provincie Zeeland 

 

bottom of page