top of page
Logo_ZAJK-218x300.png

Over ons

Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

ZAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en plattelandsjongeren in Zuidwest Nederland. Wij behartigen de belangen en fungeren als kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.

ZAJK is onderverdeeld in aparte regio’s met een AJK- en/of een PJZ-afdeling. Deze afdelingen zijn lid van het ZAJK. De afdelingen vertegenwoordigen hun leden tijdens de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht. Individuele leden hebben geen stemrecht tijdens stemmingen bij deze vergaderingen. 

ZAJK is vervolgens weer lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden. Klik hier voor meer informatie over het NAJK. 

aerial-photo-of-a-tractor-ploughing-a-fi
Marleen.jpg

Marleen van Oorschot
Voorzitter

Bestuur

Het bestuur van het ZAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en de algemene bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke regio iemand in het ZAJK bestuur te hebben. Het bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund door een beroepskracht vanuit het kantoor te Colijnsplaat.

De Pooter

Als je lid bent van het ZAJK ontvang je gratis 'de Pooter'. De Pooter is gratis voor de leden van het ZAJK. De doelgroep van het magazine is jeugd uit de agrarische sector. Thema's uit de sector komen dan ook breed aan bod in het blad. Bij vragen over sponsoring of adverteren, neem vrijblijvend contact met ons op! 

VP_pooter_dec2018.png
VP_pooter_mrt2019.png

Sponsoren van het ZAJK:

bottom of page